Czeski Multiportfel 4Q2015

Wynik inwestycyjny i obecna alokacja:
stopa zwrotu za ostatni rok wyniosła +3,0%; stopa zwrotu 3 letnia +6,1%, zaś od początku inwestycji +26,1%;
zawartość portfela: złoto 9%, waluta 20%, gotówka PLN 20%, obligacje 45%, akcje 6%.

field_vote: 

Złoto na przełomie 2015/2016

Mamy za sobą dwa lata pokazu siły dolara. Wynika ona z hossy na Wall Street i siły amerykańskiej gospodarki, wyrażonej wysokimi marżami zysków spółek, w szczególności technologicznych.

Jeszcze dłużej trwa słabość złota. Notowania metalu spadały początkowo jako reakcja na oddalenie groźby nowej depresji w gospodarce, a obecnie wydaje się że kruszec przegrywa konkurencję z dolarem o to co jest prawdziwą "bezpieczną przystanią".

field_vote: 

ePortfel wersja 3.8

Zapraszam do pobrania nowej wersji ePortfela.

Uwaga: konwersja danych z poprzedniej wersji musi zostać przeprowadzona poprzez zapisanie bazy danych opcją eksportu do pliku i importu w nowej wersji.

Dla bezpieczeństwa, przed instalacją nowej wersji polecam zachować plik bazy zgrany do pliku oraz pliki bazy na której pracuje aplikacja. Miejsce zapisu tych plików podane zostało w opcji Pomoc / Informacje o systemie.

Taxonomy upgrade extras:

field_vote: 

CZESKI MULTIPORTFEL 3Q2015

Wynik inwestycyjny i obecna alokacja:
1) stopa zwrotu za ostatni kwartał wyniosła -+0,4%; stopa zwrotu 3 letnia +9,5%, zaś od początku inwestycji +25,3%;
2) zawartość portfela: złoto 10%(b.z.), waluta 19%(b.z.), gotówka 37%(+1%), obligacje 33%(-1%), akcje 1%(b.z.%).
Nic się nie zmieniło w portfelu odkąd poprzez zadziałanie stop lossów pozbyłem się akcji. Zamieszanie powyborcze w Polsce, zamieszanie greckie, uchodźcy, perspektywa kolejnych wyborów...
To wszystko jakoś nie zachęca mnie do inwestowania na GPW w tym momencie.

field_vote: 

CZESKI MULTIPORTFEL 2Q2015

Wynik inwestycyjny i obecna alokacja:
1) stopa zwrotu za ostatni kwartał wyniosła -1,5%; stopa zwrotu 3 letnia +10,3%, zaś od początku inwestycji +24,9%;
2) zawartość portfela: złoto 10%(b.z.), waluta 19%(+4%), gotówka 36%(+11%), obligacje 34%(+6%), akcje 1%(-21%).

Uzupełniam zaległy wpis.
Niska alokacja akcji jest wynikiem zadziałania stop lossów.

field_vote: 

Strony

Subskrybuj www.ePortfel.com RSS