Pomoc

Często zadawane pytania dotyczące ePortfel

Pytanie:

ePortfel działał, ale przestał. Po kliknięciu w ikonę otrzymuję komunikat "A Java Exception has occured."

Odpowiedź:

Częstą przyczyną jest instalacja oprogramowania z inną wersją runtime Java. Należy wejść do rejestru Windows i sprawdzić ścieżkę ustawioną w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT\jarfile\shell\open\command. Jeśli wskazuje złą wersję Javy, trzeba zmienić ją tak, aby wskazywała odpowiednią.

Pytanie:

Do czego służą Makroboty? Jak je definiować i uruchamiać?

Odpowiedź:

Makroboty to, wprowadzony w ePortfel w wersji 2.3, bardzo silny mechanizm ułatwiający integrację i zarządzanie transakcjami na kontach.

Makrobot jest czymś w rodzaju programu komputerowego który dokonuje operacji na transakcji na dowolnym koncie. Makrobot jest listą operacji z których każda składa się z pary wyrażeń, pierwsze wyrażenie nazywamy "Warunek" a drugie "Akcja". Uruchomienie makrobota na konkretnej transakcji powoduje uruchomienie tychże operacji na transakcji, w kolejności takiej jak podano w definicji. 
Każda operacja polega na tym, że najpierw uruchamiany jest "warunek" który na podstawie danych w transakcji zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ. W przypadku gdy (i tylko w takim przypadku) "warunek" zwróci PRAWDA czyli zostanie spełniony, wykonywana na transakcji jest "akcja".

Akcja może występować w trzech postaciach: 
T=[nazwa_konta] - zmienia transakcję na transfer do lub z podanego konta 
K=[nazwa_kategorii] - dopisuje kategorię do transakcji 
C=[nazwa_kontrahenta] - dopisuje kontrahenta do transakcji

Przykładowo - makrobot może sprawdzić czy w opisie transakcji jest jakiś konkretny wyraz i na tej podstawie przydzielić do transakcji konkretną kategorię.

Makroboty znacznie usprawniają proces pobierania transakcji z kont bankowych do ePortfela. Pobranie historii transakcji składa się z następujących etapów: 
1. Pobierane są transakcje z serwisu bankowego 
2. Transakcje integrowane są z bazą danych (sprawdzane są duplikaty, dopasowywane konta i kontrahenci na podstawie numerów bankowych dostępnych w transakcjach) 
3. Sprawdzane jest saldo w programie i porównywane z saldem podanym przez bank 
4. W końcu transakcje należy ręcznie uzgodnić po upewnieniu się że są prawidłowe i nadaniu brakujących atrybutów (kategorie, kontrahenci).

Wprowadzenie makrobotów znacznie zmniejsza ilość ręcznej pracy w punkcie czwartym.

PRZYKŁAD 1:

Chcemy aby ściągarka mBanku dla eKonto automatycznie wykrywała wypłaty z bankomatu. Normalnie każda taka transakcja jest wydatkiem z konta eKonto. Faktycznie zaś jest ona transferem z konta eKonto na konto gotówkowe - konkretnie na konto "Portfel":

1. W zakładce ustawienia / makroboty dodajemy nowego makrobota. 
2. Klikamy na niego, wpisujemy mu nazwę "mBank" 
3. Klikamy w przycisk "+" pokazuje się okienko gdzie możemy wpisać warunek i akcję 
4. Jako warunek wpisujemy "#{opis}.match("BANKOMA")!=nil" - warunek taki oznacza "zwróć PRAWDA jeśli w opisie transakcji występuje ciąg znaków BANKOMA" - warunek ten zadziała dla transakcji opisanych jako "WYPŁATA Z BANKOMATU" lub "WYPŁATA W BANKOMACIE". 
5. Jako akcję wpisujemy "T=Portfel" - akcja taka oznacza - zmień operację z wydatek/przychód na transfer oraz ustaw drugie konto transakcji na konto o nazwie "Portfel". 
6. Klikamy zapisz zmiany, przechodzimy na zakładkę eBanki. 
7. Z listy na górze wybieramy eKonto, klikamy Dodaj, wybieramy naszego makrobota i klikamy "Zapisz zmiany".

Teraz przy każdym pobraniu historii z mBank, ePortfel automatycznie rozpozna i opisze transakcje wypłaty gotówki z bankomatu.

PRZYKŁAD 2:

Chcemy aby ściągarka na koncie Inteligo rozpoznawała transakcje dopisania odsetek do naszego konta i nadawała im kategorię o nazwie "Zysk z lokaty" lub o analogicznej nazwie, w zależności jaką nazwę mamy we własnych zdefiniowanych kategoriach.

Kroki jakie należy podjąć są takie jak w PRZYKŁADZIE 1, natomiast warunek i akcja są następujące:

warunek: "#{opis}.match("Naliczenie odsetek")!=nil" (spełniony jeśli w opisie transakcji jest ciąg znaków "Naliczenie odsetek")

akcja: "K=Zysk z lokaty" (oznacza - nadaj transakcji kategorię o nazwie "Zysk z lokaty")