Do poprawnego działania wymagana jest instalacja Javy

Pobierz wersję dla Windows

Pobierz wersję dla Linux i Mac

Aktualizacja ze starszej wersji:

Aby przenieść się ze starszej wersji, należy nagrać do pliku całą bazę danych (opcja Plik / Eksport bazy), odinstalować ePortfel, zainstalować nową wersję i wczytać dane opcją Plik / Import.
UWAGA: Przy aktualizacji z wersji starszej niż 3.12.2, absolutnie konieczna jest ww. operacja nagrania bazy do pliku, z uwagi na znaczącą zmianę wersji DBMS.

Numer licencji:

Aktualnie ePortfel nie wymaga generowania numeru licencji. Jeśli opcje są nieaktywne, można wpisać cokolwiek w pola Nazwisko i Imię w sekcji Ustawienia, a numer licencji pozostawić pusty.

Pobieranie historii rachunku online:

Funkcja pobierania historii online wymaga przeglądarki Firefox, była testowana na wersji 57.0.2 64bit.